Υπηρεσίες μετάφρασης
και διόρθωσης κειμένων

Μεταφράσεις Κειμένων

Παρέχουμε μετάφραση κειμένου με διάφορες ειδικές ορολογίες ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών μας.

"ΖΗΤΗΣΤΕ

Διερμηνεία Συνεδρίων

Αναλαμβάνουμε την διερμηνεία σας σε οπουδήποτε ύφος. Ταυτόχρονη, ψιθυριστή και διαδοχική.

"ΖΗΤΗΣΤΕ

Επιμέλεια Κειμένων

Διορθώνουμε και επιβλέπουμε τα κείμενα σας σε όποια γλώσσα και κάνουμε επιμέλεια κειμένων στα μεταφράσματα που έχετε στα χέρια σας ήδη.

"ΖΗΤΗΣΤΕ

Τοπικοποίηση

Αναλαμβάνουμε την μετάφραση software σε οποιοδήποτε ύφος ανάλογα με την χώρα και περιοχή που απευθύνεστε.

"ΖΗΤΗΣΤΕ