Πως λειτουργεί

""

""

""

Παραλαβή κειμένου
Μας στέλνετε το κείμενό σας, αναλύουμε τις αναγκες και σας στέλνουμε την προσφορά μας.
Μετάφραση και επιμέλεια
Ένας επαγγελματίας μεταφραστής αναλαμβάνει την μεταφράση του κειμένου σας.
Παράδοση κειμένου
Σας παραδίδουμε το μεταφρασμένο κείμενο μετά από επιμέλεια και έλεγχο ποιότητας.