Ορολογίες και ειδικές μεταφράσεις

Σε ότι αφορά την ορολογία στις μεταφράσεις κειμένων το Translation24.gr έχει ειδικούς μεταφραστές οι οποίοι αναλαμβάνουν να hero71μεταφράσουν το κείμενο σας με γνώμονα  το γνωστικό αντικείμενο. Πλέον ο κόσμος του εμπορίου των επιστημών, του τουρισμού αλλά και πολλών άλλων βιομηχανιών έχει μεγάλες απαιτήσεις σε ότι αφορά τις μεταφράσεις των κειμένων καθώς και το αντικείμενο που αναφέρονται. Ο κλάδος της ιατρικής και της βιολογίας, η τεχνολογία τα συστήματα και η ενέργεια, οι επενδύσεις οι  συμβάσεις και τα πιστοποιητικά, οι επιστήμες, η λογοτεχνία το θέατρο η μόδα και άλλα πολλά γνωστικά αντικείμενα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η παγκοσμιοποίηση απαιτεί πλέον μια σωστή επικοινωνία μεταξύ των εταιρειών των χωρών και των ανθρώπων.

Δείτε πως λειτουργειΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Εξειδικευμένες μεταφράσεις

 • Γενική
 • Πιστοποιητικά,Άδειες Διπλώματα κτλ
 • Πτυχία, Αναλυτικές Βαθμολογίες
 • Καταστατικά Εταιριών
 • Συμβάσεις
 • Τεχνολογία & Μηχανική,ISO, Ενέργεια
 • Πληροφορική
 • Ναυτιλιακά
 • Εμπόριο
 • Ταξίδια και Τουρισμός
 • Νομική και Δικηγορία
 • Ιατροδικαστικών Επιστημών
 • Οικονομικά Θέματα
 • Τράπεζες και Λογιστική
 • Ιατρική και Υγεία
 • Κτηνιατρική
 • Φαρμακευτική
 • Γενετική
 • Βιολογία και Βιοιατρική
 • Μαθηματικά
 • Φυσικές Επιστήμες
 • Γεωγραφία
 • Ιστορία
 • Θρησκεία και Πολιτισμός
 • Μουσική
 • Θέατρο
 • Μόδα