Οι μεταφραστές μας

Στο μεταφραστικό γραφείο Translation24 o κάθε μεταφραστής μεταφράζει προς την μητρική του γλώσσα πράγμα που αποσκοπεί στην μεγαλύτερη μείωση του φαινομένου “μεταφραστικού σφάλματος” που συμβαίνει κατά την μεταφορά από τον ένα γλωσσικό συνδυασμό στον άλλον. Ο κάθε μεταφραστής αναλαμβάνει έργα προς μετάφραση μόνο στον τομέα εξειδίκευσης του. Υπάρχουν μεταφραστές που αναλαμβάνουν καθαρά το κομμάτι της επιμέλειας των κειμένων ειδικά όταν πρόκειται για ένα έργο με ειδική ορολογία. Το παραγόμενο αρχείο μετά από την μεταφραστική υπηρεσία περνάει στην διαδικασία της επιμέλειας ωστε μετά να παραδοθεί στον πελάτη στην τελική του μορφή.