Μεταφράσεις από Ελληνικά σε Μολδαβικά
και από Μολδαβικά σε Ελληνικά
απο τους καλύτερους επαγγελματίες μεταφραστές
Τα μολδαβικά είναι μια λατινογενής γλώσσα που μιλιέται από περίπου 3,8 εκατομμύρια άτομα κυρίως στη Μολδαβία,αλλά και σε περιοχές της Ουκρανίας και της Ρουμανίας.Ο όρος 'μολδαβική γλώσσα' δεν είναι αποδεκτός από όλους και από κάποιους ,κυρίως Ρουμάνους,υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχει τέτοια γλώσσα και ότι τα μολδαβικά είναι ρουμάνικα. γεωγραφική εξάπλωση Εκτός από τη Μολδαβία τα μολδαβικά μιλιούνται στην Ουκρανία και στη βορειοανατολική Ρουμανία σε εφτά κομητείες οι οποίες μαζί τη σημερινή Δημοκρατία της Μολδαβίας αποτελούσαν το πριγκηπάτο της Μολδαβίας. εξάπλωση της μολδαβικής γλώσσας γλώσσα ή διάλεκτος;

Στην απογραφή πληθυσμού που έγινε στη Μολδαβία το 2004,το 15 τοις εκατό του πληθυσμού της χώρας (3.350.000 εκ) δήλωσε ως μητρική γλώσσα τα ρουμάνικα και το 60 τοις εκατό τα μολδαβικά.Οι υπόλοιποι δήλωσαν άλλη γλώσσα ,ρώσικα,ουκρανικά κ.α.Ενώ το 40 τοις εκατό του αστικού πληθυσμού δήλωσε μητρική τα ρουμάνικα το αντίστοιχο ποσοστό του πληθυσμού της υπαίθρου που δήλωσε ρουμάνικα μετά βίας έφτασε το 1/7 του συνόλου.Δηλαδή τα 6/7 της υπαίθρου δήλωσαν μητρική τα μολδαβικά.

Η μετάφραση μολδαβικών κειμένων μπορεί να γίνει απο την εταιρεία μας καθώς διαθέτουμε τους καλύτερους επαγγελματίες μεταφραστές στην μολδαβική γλώσσα.

Χρειάζεστε μετάφραση σε αυτήν την γλώσσα;
Μάθετε το κόστος της μετάφρασης άμεσα!
Made on
Tilda