Μεταφράσεις από Ελληνικά σε Αλβανικά
και από Αλβανικά σε Ελληνικά
απο τους καλύτερους επαγγελματίες μεταφραστές
Η αλβανική γλώσσα κατατάσσεται και αυτή στην οικογένεια των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών και ομιλείται στην Αλβανία, το Μαυροβούνιο, στη FYROM και στο Κόσοβο. Ειδικά για τους Έλληνες που συναλλάσσονται καθημερινά με τον Αλβανικό κόσμο, αλλά και επεκτείνονται επιχειρηματικά στην Αλβανία, η χρήση της γλώσσας και κατά συνέπεια οι μεταφράσεις αλβανικών κειμένων διευκολύνει τις επιχειρηματικές συναλλαγές.

Η επαφές μας με τη γειτονική χώρα λοιπόν καθώς και το μεγάλο κύμα μεταναστών από τη χώρα αυτή έχει κάνει την ανάγκη για μεταφράσεις αλβανικών κειμένων μεγάλη.Οι έμπειροι μεταφραστές της Translation24 είναι εξοικειωμένοι στις μεταφράσεις αλβανικών κειμένων οποιασδήποτε ορολογίας (νομικά έγγραφα, πιστοποιητικά, άδειες, οικονομικά, τουριστικά κλπ.) με σκοπό την εξυπηρέτησή σας.

Made on
Tilda