Μεταφράσεις από Ελληνικά σε Αγγλικά
και από Αγγλικά σε Ελληνικά

απο τους καλύτερους επαγγελματίες μεταφραστές
Η αγγλική γλώσσα κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα στους τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της διπλωματίας, της ψυχαγωγίας, της αεροναυτιλίας και της ραδιοεπικοινωνίας, και των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου. Αποτελεί μία από τις συνολικά έξι επίσημες γλώσσες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μία από τις 23 επίσημες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κατέχει τη δεύτερη θέση ως μητρική γλώσσα και την πρώτη ως ξένη γλώσσα με ποσοστό 51%, τη μοναδική επίσημη της Κοινοπολιτείας των Εθνών, ενώ χρησιμοποιείται και σε πολλούς ακόμη διεθνείς οργανισμούς. Για το λόγο αυτό η Translation24 αναλαμβάνει μεταφράσεις αγγλικών κειμένων προς άλλες γλώσσες αλλά και το αντίστροφο.

Η μετάφραση αγγλικών κειμένων γίνεται από έμπειρους μεταφραστές οι οποίοι έχουν σαν μητρική γλώσσα την αγγλική. Ένας άλλος τομέας όπου η αγγλική γλώσσα παίζει πρωταρχικό ρόλο είναι ο τουρισμός. Χιλιάδες τουρίστες χρησιμοποιούν καθημερινά την αγγλική γλώσσα για την επικοινωνίας τους στη χώρα την οποία επισκέπτονται. Κατά συνέπεια οι μεταφράσεις αγγλικών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι και σε αυτόν τον τομέα. Εμπιστευτείτε λοιπόν την Translation24 για την άμεση και ποιοτική αγγλική μετάφραση των κειμένων σας. Η αγγλική μετάφραση είναι μια από τις πιο σημαντικές υπηρεσίας που οι πελάτες μας καθημερινά ζητάνε. Μεταφράσεις από ελληνικά σε αγγλικά καθώς επίσης μεταφράσεις από αγγλικά σε ελληνικά είναι κάποιες απο τις πιο συχνές απαιτήσεις των πελατών μας για την συγκεκριμένη υπηρεσία.

Made on
Tilda