Τοπικοποίηση Ιστοσελίδων & Λογισμικού

it_photo_124483Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των συστημάτων πληροφορικής ολοένα και περισσότερες εταιρίες δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη λογισμικού και διάφορων softare. Πολλές φορές όμως υπάρχει η ανάγκη για μετάφραση του λογισμικού αυτού με τρόπο που να συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον διεπαφής του κάθε χρήστη διαβάζοντας τις πληροφορίες στην μητρική του γλώσσα. Η Τοπικοποίηση Ιστοσελίδων & Λογισμικού είναι μια μέθοδος στην οποία η Translation24 μπορεί να αναλάβει την μετάφραση όλων των απαραίτητων πληροφοριών που συνδέονται με το software. (manuals, εγχειρίδια χρήσης, άδειες, πρότυπα ποιότητας κ.α)

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ