Η μεταφραστική εταιρία μας έχει σαν υπηρεσία την επιμέλεια κειμένων καθώς και την υπηρεσία διόρθωση κειμένων. Η υπηρεσία επιμέλειας κειμένων γίνεται σε κάθε είδους κειμένο χάρη στην εξειδίκευση των διορθωτών και των κειμενογράφων που καλύπτει κάθε γνωστικό πεδίο σε πολλούς τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αναλαμβάνουμε να ελέγξουμε κείμενα μεταφρασμένα με σκοπό την διασφάλιση της τελικής ποιότητας του κειμένου που επιτυγχάνεται μέσα από τα ακόλουθα στάδια:

  1. έλεγχος ορθογραφίας, γραμματικής, στίξης και περιεχομένου διασφάλιση ομοιογένειας ύφους και ακρίβειας έκφρασης
  2. διασφάλιση συμμόρφωσης ως προς τα πρότυπα του πελάτη
  3. αναδιατύπωση του μεταφρασμένου κειμένου.