Επικυρωμένες Μεταφράσεις

Η Translation24 για τις επικυρωμένες μεταφράσεις συνεργάζεται με δικηγόρους και ορκωτούς μεταφραστές οι οποίοι έχουν ειδική άδεια να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις. Συχνά ο κόσμος πιστεύει ότι οι μόνες μεταφράσεις που έχουν πιστοποίηση είναι οι μεταφράσεις του υπουργείου εξωτερικών αλλά αυτό δεν ισχύει. Για να μπορέσει κάποιος να χρησιμοποιήσει την μεταφραστική υπηρεσία του υπουργείου εξωτερικού θα πρέπει να περιμένει σε σειρά αναμονής και γενικά είναι αρκετά χρονοβόρο. Οι επικυρωμένες μεταφράσεις που παρέχουμε είναι ίσης αξίας με βάση τον νόμο που υπάρχει στην Ελλάδα σχετικά με τις επίσημες μεταφράσεις.

Για τις επίσημες , επικυρωμένες μεταφράσεις συνεργαζόμαστε με πολλούς επίσημους μεταφραστές και δικηγόρους σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε είτε με την παραλαβή των επικυρωμένων μεταφράσεων από γραφείο είτε να σας στείλουμε μέσω Courier.

Κάποια από τα έγγραφα που χρειάζονται συχνά μετάφραση και επικύρωση είναι:

  • Μετάφραση και επικύρωση πτυχίου
  • Μετάφραση και επικύρωση δικαιολογητικών
  • Μετάφραση και επικύρωση διαζυγίου
  • Μετάφραση και επικύρωση δικαστηρίου
  • Μετάφραση και επικύρωση διπλώματος οδήγησης
  • Μετάφραση και επικύρωση συμβολαίου
  • Μετάφραση και επικύρωση συμφωνητηρίου
  • Μετάφραση και επικύρωση μισθωτηρίου

 

Ισότιμες μεταφράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών

Οι επίσημες μεταφράσεις που πραγματοποιούνται από την Translation24 έχουν ακριβώς ίδια αξία με την μεταφραστική υπηρεσία του υπουργείου εξωτερικών . Η σχετική νομοθεσία μας επιτρέπει να παρέχουμε επικυρωμένες και επίσημες μεταφράσεις που μπορεί ο κάθε πελάτης μας να χρησιμοποιήσει ανάλογα με το είδος του εγγράφου που έχει. Η εταιρεία μας διαθέτει δικηγόρους που είναι σε θέση να αναλάβουν την επικύρωση των μεταφράσεων. Οι επικυρωμένες μεταφράσεις παραδίδονται στον χώρο σας με δικά μας έξοδα χωρίς καμία ταλαιπωρία για τον πελάτη μας. Οι νόμοι που ισχύουν γι αυτήν την υπηρεσία αφορούν τον νόμο περί δικηγόρων μέλη των δικηγορικών συλλόγων.

Η επικύρωση δικηγόρου είναι έγκυρη μόνον όταν αυτός είναι δηλωμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο ως γνώστης της γλώσσας τόσο του πρωτότυπου όσο και του μεταφρασμένου κειμένου (άρθρα 52-53 του Ν.Δ. 3026/1954, Κώδικας Δικηγόρων).

• Στη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας
• Σε προξενεία ξένων κρατών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους, μεταφράσεις επικυρωμένες έχουν την ίδια αξία. Ζητήστε προσφορά πατώντας εδώ