Επικυρωμένες / Επίσημες μεταφράσεις εγγράφων
Λάβετε τις επικυρωμένες μεταφράσεις εύκολα Online απο όπου και αν βρίσκεστε
Επικυρωμένες Μεταφράσεις - Επίσημες μεταφράσεις
Η Translation24 για τις επικυρωμένες μεταφράσεις συνεργάζεται με δικηγόρους και επίσημους μεταφραστές οι οποίοι έχουν ειδική άδεια να πραγματοποιούν επικυρωμένες μεταφράσεις. Συχνά ο κόσμος πιστεύει ότι οι μόνες μεταφράσεις που έχουν πιστοποίηση είναι οι μεταφράσεις του υπουργείου εξωτερικών αλλά αυτό δεν ισχύει. Για να μπορέσει κάποιος να χρησιμοποιήσει την μεταφραστική υπηρεσία του υπουργείου εξωτερικού θα πρέπει να περιμένει σε σειρά αναμονής και γενικά είναι αρκετά χρονοβόρο. Οι επικυρωμένες μεταφράσεις που παρέχουμε είναι ίσης αξίας με βάση τον νόμο που υπάρχει στην Ελλάδα σχετικά με τις επίσημες μεταφράσεις. Η αμοιβή του δικηγόρου ή του μεταφραστή συμπεριλαμβάνεται στις τιμές των μεταφράσεων που παραλαμβάνετε.


Ζητήστε Προσφορά για Επίσημη Μετάφραση
Μετάφραση απο δικηγόρο
Η μετάφραση απο δικηγόρο είναι 100% αποδεκτή σε όλους τους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.
Ο δικηγόρος σύμφωνα με το άρθρο στον κώδικα περι δικηγόρων έχει το δικαίωμα εφόσον γνωρίζει την γλώσσα να επικυρώνει μεταφράσεις επίσημες.
Μετάφραση από επίσημο μεταφραστή

Μεταφραστές απόφοιτοι του Ιόνιου Πανεπιστημίου
Οι επίσημοι μεταφραστές απόφοιτοι του Ιόνιου Πανεπιστημίου έχουν πλέον το δικαίωμα να κάνουν επικυρωμένες και επίσημες μεταφράσεις οι οποίες έχουν ίση αξία με αυτές των δικηγόρων καθώς και με τις επισήμες μεταφράσεις της μεταφραστικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.


Για τις επίσημες , επικυρωμένες μεταφράσεις συνεργαζόμαστε με πολλούς επίσημους μεταφραστές και δικηγόρους σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε είτε με την παραλαβή των επικυρωμένων μεταφράσεων από γραφείο είτε να σας στείλουμε μέσω Courier. Η μετάφραση από δικηγόρο γίνεται με βάση το άρθρο 36,Ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α' Κώδικας Δικηγόρων και η αμοιβή εξαρτάται ανάλογα με το είδος του εγγράφου προς μετάφραση.


Κάποια από τα έγγραφα που χρειάζονται συχνά μετάφραση και επικύρωση είναι:
Μετάφραση και επικύρωση πτυχίου
Μετάφραση και επικύρωση δικαιολογητικών
Μετάφραση και επικύρωση διαζυγίου
Μετάφραση και επικύρωση δικαστηρίου
Μετάφραση και επικύρωση διπλώματος οδήγησης
Μετάφραση και επικύρωση συμβολαίου
Μετάφραση και επικύρωση συμφωνητηρίου
Μετάφραση και επικύρωση μισθωτηρίου
Ισότιμες μεταφράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών
Οι επίσημες μεταφράσεις που πραγματοποιούνται από την Translation24 έχουν ακριβώς ίδια αξία με την μεταφραστική υπηρεσία του υπουργείου εξωτερικών . Η σχετική νομοθεσία μας επιτρέπει να παρέχουμε επικυρωμένες και επίσημες μεταφράσεις που μπορεί ο κάθε πελάτης μας να χρησιμοποιήσει ανάλογα με το είδος του εγγράφου που έχει. Η εταιρεία μας διαθέτει δικηγόρους που είναι σε θέση να αναλάβουν την επικύρωση των μεταφράσεων. Οι επικυρωμένες μεταφράσεις παραδίδονται στον χώρο σας με δικά μας έξοδα χωρίς καμία ταλαιπωρία για τον πελάτη μας. Οι νόμοι που ισχύουν γι αυτήν την υπηρεσία αφορούν τον νόμο περί δικηγόρων μέλη των δικηγορικών συλλόγων.

Η επικύρωση δικηγόρου είναι έγκυρη μόνον όταν αυτός είναι δηλωμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο ως γνώστης της γλώσσας τόσο του πρωτότυπου όσο και του μεταφρασμένου κειμένου (άρθρα 52-53 του Ν.Δ. 3026/1954, Κώδικας Δικηγόρων).

• Στη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας
• Σε προξενεία ξένων κρατών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους, μεταφράσεις επικυρωμένες έχουν την ίδια αξία. Ζητήστε προσφορά πατώντας εδώ

Χρειάζεστε επικυρωμένη μετάφραση;
Μάθετε το κόστος της μετάφρασης άμεσα!
Made on
Tilda