Οι επαγγελματίες μεταφραστές
H Translation24 χρησιμοποιεί μόνο εγγενείς, επαγγελματίες μεταφραστές
Οι επαγγελματίες μεταφραστές μας
Δείτε τις γλώσσες που υποστηρίζουμε
Στο μεταφραστικό γραφείο Translation24 οι επαγγεματίες μεταφραστές μας μεταφράζουν προς την μητρική τους γλώσσα πράγμα που αποσκοπεί στην μεγαλύτερη μείωση του φαινομένου "μεταφραστικού σφάλματος" που συμβαίνει κατά την μεταφορά από τον ένα γλωσσικό συνδυασμό στον άλλον. Ο κάθε επαγγελματίας μεταφραστής αναλαμβάνει κείμενα προς μετάφραση μόνο στον τομέα εξειδίκευσης του. Υπάρχουν επαγγελματίες μεταφραστές που αναλαμβάνουν καθαρά το κομμάτι της επιμέλειας των κειμένων ειδικά όταν πρόκειται για ένα έργο με ειδική ορολογία. Το παραγόμενο αρχείο μετά από την μεταφραστική υπηρεσία περνάει στην διαδικασία της επιμέλειας ωστε μετά να παραδοθεί στον πελάτη στην τελική του μορφή.
Σχετικά με τους επαγγελματίες μεταφραστές μας
Έμπειροι μεταφραστές
H Translation24 χρησιμοποιεί μόνο εγγενείς, επαγγελματίες μεταφραστές. Ο μεταφραστής που έχει επιλεγεί για το έργο σας θα διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και τις γνώσεις αντικειμένων για να εντοπίσει με επιτυχία το περιεχόμενό σας.
Οι επαγγελματίες μεταφραστές μας είναι έμπειροι γλωσσολόγοι της γλώσσας στην οποία μεταφράζουν. Είτε έχετε περιεχόμενο που απαιτεί μετάφραση στα ισπανικά, γερμανικά, γαλλικά, ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, οι μεταφράσεις μας θα γίνουν κατανοητές από το κοινό-στόχο σας.
Οι επαγγελματίες μεταφραστές μας πληρούν τα ακόλουθα προσόντα:
Έχουν πτυχίο μετάφρασης από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο
Έχουν πέντε χρόνια εμπειρίας σε μεταφραστικά έργα (ελάχιστο)
Έχουν κατάλληλα και αποδεδειγμένα προσόντα στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης τους
Έχουν επαρκή γνώση των εργαλείων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των βοηθημάτων μετάφρασης
Έχουν Βιομηχανική εμπειρία για τα υλικά που μεταφράζουν
Έχουν γνώση και χρήση εργαλείων μετάφρασης
Έχουν Εμπειρία σε διαδικασίες και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας
Έχουν Επαληθεύσιμες αναφορές, πτυχία και πιστοποιήσεις

Προσφορά για μετάφραση
Μάθετε το κόστος της μετάφρασης σας σε 1 λεπτό!
Made on
Tilda